Naujienos

 Kvietimas teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.   Daugiau

 Marijampolio k. gyventojų dėmesiui

Informuojame, kad 2021 m. vasario 22 d. nuo 09:00 val. iki 13:00 val. dėl planuojamų vandentvarkos objektų remonto darbų bus laikinai nutrauktas geriamojo vandens tiekimas.
Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.
Telefonas pasiteirauti: 861258159

 Kalvelių k. gyventojų dėmesiui

2020 m. liepos 16 d., 17 d., 20 d. ir 21 d. dėl vandentiekio perjungimo darbų Kalvelių k. nuo 8 val 16 val. yra galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Skaidiškių k. gyventojų dėmesiui

2020 m. liepos 16 d. dėl vandentiekio remonto darbų Skaidiškių k. nuo 9 val 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Medininkų k. gyventojų dėmesiui

2020 m. birželio 4 d. dėl vandentiekio remonto darbų Medininkų k. nuo 9 val 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

 

 

Gyventojų dėmesiui,

       Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ siekiant klientus, darbuotojus ir jų artimuosius apsaugoti nuo viruso plitimo, rekomenduojame mokesčius už UAB „Nemėžio komunalininkas“ teikiamas paslaugas mokėti el. būdu, t.y. savitarnos svetainėse „IGNITIS“ (buvusi „Mano Gilė”) arba „VIENA SĄSKAITA“, arba per elektroninę bankininkystę.

         Taip pat raginame pateikti prašymą dėl mokomųjų pranešimų gavimo el. paštu. Prašyme nurodykite tikslų adresą, knygelės numerį, vardą, pavardę ir el.pašto adresą. Prašymą prašome pateikti el.paštu info@nkom.lt.

UAB “Nemėžio komunalininkas“

 

Rudaminos turgavietės prekiautojų ir pirkėjų dėmėsiui!

Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 30 d. sustabdoma Rudaminos turgavietės veikla.

UAB „Nemėžio komunalininkas“
Išsamesnė informacija telefonu - 8 687 25451

Rudaminos pirties lankytojų dėmėsiui!

 Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 30 d. sustabdoma Rudaminos pirties veikla.

UAB „Nemėžio komunalininkas“
Išsamesnė informacija telefonu - 8 682 13607

 

 

Grigaičių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. gruodžio 05 d. dėl vandentiekio remonto darbų Grigaičių k. nuo 15 iki 18 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

 Nemėžio k. Stadiono, V.Sirokomlės, Mokyklos, Geležinkelio ir Kooperatyvo, Kelininkų gatvių gyventojų dėmesiui

2019 m. spalio 23 d. dėl vandentiekio remonto darbų V.Sirokomlės g. Nemėžio k. nuo 9 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Vėliučionių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. spalio 22 d. dėl vandentiekio remonto darbų vėliučionių k. nuo 8 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Grigaičių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. spalio 18 d. dėl vandentiekio remonto darbų Grigaičių k. nuo 8 iki 15 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Nemėžio k. Stadiono, V.Sirokomlės, Mokyklos, Geležinkelio ir Kooperatyvo, Kelininkų gatvių gyventojų dėmesiui

2019 m. rugsėjo 23 d. dėl vandentiekio remonto darbų V.Sirokomlės g. Nemėžio k. nuo 9 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Vėliučionių k. Liepų al. 33, 41, 43 daugiabučių namų gyventojų dėmesiui

2019 m. rugpjūčio 27 d. dėl vandentiekio remonto darbų Vėliučionių k. nuo 8 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus

 

 

Grigaičių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. rugpjūčio 09 d. dėl vandentiekio remonto darbų Grigaičių k. nuo 9 iki 11 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus

 

Nemėžio k. Stadiono, V.Sirokomlės, Mokyklos, Baltarusių, Geležinkelio ir Kooperatyvo gatvių gyventojų dėmesiui

2019 m. liepos 22 d. dėl vandentiekio remonto darbų V.Sirokomlės g. Nemėžio k. nuo 8 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo
Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.
Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 1,96 m³/gyventojui. 2016 metais vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį suderė 2,03 m³/gyventojui

 

PRANEŠIMAS APIE UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS” GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ PASIKEITIMĄ

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. O3-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, nustatė naujas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2016 m. gegužės 1 d. Plačiau...

 

Skaidiškių, Marijampolio ir Rukainių gyvenvietėse renovuojama ir plėčiama Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. (Skaityti plačiau...)

 

Kviečiame teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus

 

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nuo 2021 m. kovo 8 d.  iki 2021 m. birželio 30 d. teikti paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimui gauti. Primename, kad 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba patvirtino Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja skiriamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio), laiptines ir t. t. Paraiškos priimamos Savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Savivaldybės lėšomis. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Savivaldybės finansuojama dalis:

  • 70 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur vienam namui;
  • 50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur vienam namui;
  • 70 procentų daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui;
  • papildomai 30 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, šildymo sistemai modernizuoti.

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turės pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • dokumentus, patvirtinančius atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
  • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatas, statybos leidimą (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), ekspertizę dėl statinio (statinio dalies) avarinės būklės nustatymo (avarinės būklės objektams), namo techninės priežiūros apžiūros aktą;
  • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
  • nuosavų lėšų turėjimo patvirtinimą (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažymą arba banko sąskaitos išrašą).

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt. Kilus klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564, el.paštas irena.mackel@vrsa.lt.