Naujienos

2023 07 12 Įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“

Įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“

 

UAB „Namėžio komunalininkas“ įgyvendino projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“. Projekto įgyvendinimui, 2020 m. vasario 6 d. tarp UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) buvo sudarytos projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0015 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ (toliau – Projektas) finansavimo (grąžinamosios subsidijos) ir paskolos (iš Vandentvarkos fondo) sutartys.  

 

Projektas įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir finansinę priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“, finansuojamą Sąnglaudos lėšomis.

 

Pasiekti Projekto tikslai:

-          Padidintas nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Skaidiškių aglomeracijoje;

-          Padidintas geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Skaidiškių aglomeracijoje.

 

Projekto apimtyje buvo įgyvendintos šios veiklos:

Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Skaidiškių aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 6,88 km nuotekų surinkimo tinklų Skaidiškių gyvenvietėje (Šv. Faustinos, Ievų, Kaštonų, Basiukų, Mūrinės, Žaliosos, Daškūnų, Ateities, Sodžiaus g.) ir Rudaminos gyvenvietėje (Gamyklos, Pakrantės, Partizanų, Vilniaus, Mechanizatorių ir Aušros g.).

Geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimas Skaidiškių aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 3,24 km geriamojo vandens tiekimo tinklų Skaidiškių gyvenvtėje (Šv. Fausitinos, Kaštonių, Basiukų, Mūrinės, Sodžiaus g.) ir Rudaminos gyvenvietėje (Gamyklos, Pakrantės ir Vilniaus g.).

Šių veiklų įgyvendinimui, 2020 m. liepos 29 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.33 (rangovas – UAB „Aestas“), pagal kurią buvo atlikti projektavimo ir statybos darbai.

 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 253 gyventojams (110 būstų);

Teikti  vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne mažiau, kaip 90 gyventojų (39 būstams).

 

Bendra maksimali Projekto išlaidų suma 1 334 694,92 Eur. Daliai šios sumos (402 607,80 Eur) skirta grąžinamoji subsidija iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (pagal sudarytą finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0015), kuria finansuojama dalis (ne daugiau, kaip 50 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų. Kita dalis (579 627,42 Eur) finansuojama finansinės priemonės  05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ lėšomis (pagal sudarytą paskolos sutartį Nr. VF-P0015/1), kuria dengiama dalis (ne daugiau, kaip 50 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų ir geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtros išlaidos. Trūkstama lėšų dalimi prisidėjo UAB „Nemėžio komunalininkas“.

 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. vasario 6 d. iki 2023 m. gegužės 30 d.