Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

UAB "Nemėžio komunalininkas" surenka ir valo nuotekas Vilniaus rajone. Bendrovė eksploatuoja 11 biologinius nuotekų valymo įrenginius ir 1 nuotekų filtracijos laukus, kurių didžiausi – Skaidiškių nuotekų valykla. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų eksploatuojama 127 km nuotekų tinklų ir 56 siurblinės.   

UAB "Nemėžio komunalininkas" aptarnaujamoje teritorijoje yra įrengta mišrioji nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka nuotekos ir lietaus vanduo.

 

 Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodikliai

Eil.Nr.

Rodiklio pavadinimas

2019 metais

2020 metais

1

Išvalyta nuotekų

396697 m³/metus

449448 m³/metus

2

Vidutinis paros debitas

1086 m³/parą

1228 m³/parą

 

 

Prieš valymą

Po valymo

Prieš valymą

Po valymo

3

Skendinčios medžiago,s mg/l

298,83

22,104

276,23

36,31

4

BDS₇, mg/l

462,08

23,0

457

28,29

5

Bendras azotas, mg/l

104,63

10,286

104,3

26,12

6

Bendras fosforas, mg/l

10,286

3,623

10,69

4,019