Šilumos gamyba, tiekimas

Šilumos gamyba, tiekimas

 

2014 metų šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodyklių suvestinė.

2014 metų veiklos ataskaita.

Prisijungimo prie šilumos tinklų techninės sąlygos. (Bendrovė iš NŠG (nepriklausomo šilumos gamintojo) dėl šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų prašymų neturi. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos bus pateiktos gavus nepriklausomo šilumos gamintojo prašymą.Bendrovė iš NŠG (nepriklausomo šilumos gamintojo) dėl šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų prašymų neturi. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos bus pateiktos gavus nepriklausomo šilumos gamintojo prašymą.)