Vandens tiekimas

Vandens tiekimas

 
 
 
 

 

Įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“

 

UAB „Namėžio komunalininkas“ įgyvendino projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“. Projekto įgyvendinimui, 2020 m. vasario 6 d. tarp UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) buvo sudarytos projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0015 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ (toliau – Projektas) finansavimo (grąžinamosios subsidijos) ir paskolos (iš Vandentvarkos fondo) sutartys.  

 

Projektas įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir finansinę priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“, finansuojamą Sąnglaudos lėšomis.

 

Pasiekti Projekto tikslai:

-          Padidintas nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Skaidiškių aglomeracijoje;

-          Padidintas geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Skaidiškių aglomeracijoje.

 

Projekto apimtyje buvo įgyvendintos šios veiklos:

Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Skaidiškių aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 6,88 km nuotekų surinkimo tinklų Skaidiškių gyvenvietėje (Šv. Faustinos, Ievų, Kaštonų, Basiukų, Mūrinės, Žaliosos, Daškūnų, Ateities, Sodžiaus g.) ir Rudaminos gyvenvietėje (Gamyklos, Pakrantės, Partizanų, Vilniaus, Mechanizatorių ir Aušros g.).

Geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimas Skaidiškių aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 3,24 km geriamojo vandens tiekimo tinklų Skaidiškių gyvenvtėje (Šv. Fausitinos, Kaštonių, Basiukų, Mūrinės, Sodžiaus g.) ir Rudaminos gyvenvietėje (Gamyklos, Pakrantės ir Vilniaus g.).

Šių veiklų įgyvendinimui, 2020 m. liepos 29 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.33 (rangovas – UAB „Aestas“), pagal kurią buvo atlikti projektavimo ir statybos darbai.

 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 253 gyventojams (110 būstų);

Teikti  vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne mažiau, kaip 90 gyventojų (39 būstams).

 

Bendra maksimali Projekto išlaidų suma 1 334 694,92 Eur. Daliai šios sumos (402 607,80 Eur) skirta grąžinamoji subsidija iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (pagal sudarytą finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0015), kuria finansuojama dalis (ne daugiau, kaip 50 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų. Kita dalis (579 627,42 Eur) finansuojama finansinės priemonės  05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ lėšomis (pagal sudarytą paskolos sutartį Nr. VF-P0015/1), kuria dengiama dalis (ne daugiau, kaip 50 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų ir geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtros išlaidos. Trūkstama lėšų dalimi prisidėjo UAB „Nemėžio komunalininkas“.

 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. vasario 6 d. iki 2023 m. gegužės 30 d.

 

 
 
 
 
 

 

 

   Detali informacija apie prisijungimą prie šių tinklų pateikiama pridedamoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ parengtoje atmintinėje. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 618 46490  darbo dienomis 7.00 – 16.00 val.
 

Apie projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone (Skaidiškėse, Marijampolyje, Rukainiuose)“

            Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius 2014 m. gegužės 2 d. LR Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-402 projektui skirtas finansavimas iš LR biudžeto lėšų.

            2014 m. gegužės 26 d. pasirašyta (LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Nemėžio komunalininkas“) projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr.LF-1/05-010. 2016 m. birželio 30 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0007 sutartis Nr.  05.3.2-APVA-V-013-01-0007.

            Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 5 693 738,88 Eur (19 659 341,62 Lt) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 319 630,84 Eur (1 103 621,38 Lt) įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir partneris Vilniaus rajono savivaldybė.

            Įgyvendinant projektą, pasirašytos 3 rangos darbų sutartys:

          Sutartis Nr.ES-01/2014 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rukainių k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas - Jungtinės veiklos grupė UAB „KRS“, Per AARSLEFF, pasirašyta 2014-05-12 sumai 2 196 899,91 Eur (7 585 456,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2018 m. gegužės mėn.
  • Įgyvendinant projektą yra suprojektuota ir paklota 7,05 km nuotekų tinklų ir  7,53 km vandentiekio tinklų ir suteikti galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 135 būstams, nuotekų tinklų - 135 būstams. Suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai ir nuotekų valymo įrenginiai.

          Sutartis Nr.ES-02/2014 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra plėtra Marijampolio k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas - Jungtinės veiklos grupė AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Irdaiva“, pasirašyta 2014-05-12 sumai 2 326 548,60 Eur (8 033 107,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2017 m. rugsėjo mėn.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuota ir paklota 9,019 km vandentiekio tinklų ir 9,952 km. nuotekų tinklų ir suteikta galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 249 būstams, nuotekų tinklų - 249 būstams. Suprojektuoti ir pastatyti Vandens gerinimo įrenginius ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai.   

          Sutartis Nr.ES-03/2014 „Nuotekų valymo įrenginių statyba Skaidiškių k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“, pasirašyta 2014-05-12 sumai 1 467 215,01 Eur (5 066 00,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2016 m. lapkričio mėn.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuoti ir pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.