Vandens tiekimas

Vandens tiekimas

 

   Detali informacija apie prisijungimą prie šių tinklų pateikiama pridedamoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ parengtoje atmintinėje. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 618 46490  darbo dienomis 7.00 – 16.00 val.
 
 
Dėl vidutinio savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekio vienam gyventojui patvirtinimo ir suvartoto vandens kiekio, kai neįrengta apskaita, skaičiavimo tvarkos nustatymo
Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.
Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,65 m³/gyventojui
 2021 m. vasario 1 d.
 

Dėl vidutinio savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekio vienam gyventojui patvirtinimo ir suvartoto vandens kiekio, kai neįrengta apskaita, skaičiavimo tvarkos nustatymo

Informuojame, kad nuo 2020 m. vasario 1 d. vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

 Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,63 m³/gyventojui.

 

 

 

Apie projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone (Skaidiškėse, Marijampolyje, Rukainiuose)“

            Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius 2014 m. gegužės 2 d. LR Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-402 projektui skirtas finansavimas iš LR biudžeto lėšų.

            2014 m. gegužės 26 d. pasirašyta (LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Nemėžio komunalininkas“) projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr.LF-1/05-010. 2016 m. birželio 30 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0007 sutartis Nr.  05.3.2-APVA-V-013-01-0007.

            Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 5 693 738,88 Eur (19 659 341,62 Lt) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 319 630,84 Eur (1 103 621,38 Lt) įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir partneris Vilniaus rajono savivaldybė.

            Įgyvendinant projektą, pasirašytos 3 rangos darbų sutartys:

          Sutartis Nr.ES-01/2014 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rukainių k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas - Jungtinės veiklos grupė UAB „KRS“, Per AARSLEFF, pasirašyta 2014-05-12 sumai 2 196 899,91 Eur (7 585 456,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2018 m. gegužės mėn.
  • Įgyvendinant projektą yra suprojektuota ir paklota 7,05 km nuotekų tinklų ir  7,53 km vandentiekio tinklų ir suteikti galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 135 būstams, nuotekų tinklų - 135 būstams. Suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai ir nuotekų valymo įrenginiai.

          Sutartis Nr.ES-02/2014 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra plėtra Marijampolio k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas - Jungtinės veiklos grupė AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Irdaiva“, pasirašyta 2014-05-12 sumai 2 326 548,60 Eur (8 033 107,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2017 m. rugsėjo mėn.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuota ir paklota 9,019 km vandentiekio tinklų ir 9,952 km. nuotekų tinklų ir suteikta galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 249 būstams, nuotekų tinklų - 249 būstams. Suprojektuoti ir pastatyti Vandens gerinimo įrenginius ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai.   

          Sutartis Nr.ES-03/2014 „Nuotekų valymo įrenginių statyba Skaidiškių k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“, pasirašyta 2014-05-12 sumai 1 467 215,01 Eur (5 066 00,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2016 m. lapkričio mėn.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuoti ir pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.