SKELBIMAS DĖL VADOVO ATRANKOS

UAB „Nemėžio komunalininkas“, Sodų g. 23, Skaidiškės, LT-13271 Vilniaus r., kodas 186063262, valdyba skelbia konkursą į UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktoriaus pareigas.

Atrankos būdas – pokalbis.
Darbo pobūdis – vadovauti bendrovei, organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, užtikrinant bendrovės įstatuose nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymą.
Su Bendrovės direktoriumi sudaroma terminuota darbo sutartis 5 (penkių) metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Darbo užmokestis – pareiginės algos koeficientas - nuo 1,9 (dauginamas iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme), kintamoji dalis (nustatoma vadovaujantis 2002 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“).
Atrankos procedūros:
1. Pretendentų pateiktų dokumentų atitikties reikalavimams vertinimas.
2. Pokalbis.

Reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Ne mažesnė nei 5-erių metų įmonės vadovo ar jam tiesiogiai atskaitingo padalinio (departamento, skyriaus) vadovo darbo patirtis, vidutinėse ar didelėse įmonėse, pageidautina infrastruktūros, statybos, inžinerijos, gamybos ar panašiose srityse;
3. Strategijos formavimo žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai;
4. Patirtis taikant procesų planavimo ir veiklos efektyvinimo priemones ir modelius bei žinias vadybos procesų tobulinimo, finansų planavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse;
5. Strateginis mąstymas, puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai – privalumas;
6. Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis – privalumas;
7. Organizacijos pokyčių įgyvendinimo žinios ir patirtis – privalumas;
8. Sektoriaus veiklos principų išmanymas ir darbo patirtis – privalumas;
9. Nepriekaištinga reputacija.
10. Asmeninės savybės:
Orientacija į rezultatą ir vidinė motyvacija;
Lyderystė;
Iniciatyvumas;
Komunikabilumas;
Gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

1. Užpildyta pretendento anketa
2. Asmens tapatybę liudijančio asmens dokumento kopija.
3. Išsilavinimą pagrindžiančio dokumento kopija.
4. Kitų dokumentų, pagrindžiančių kandidato atitikimą reikalavimams kopijos.
5. Gyvenimo aprašymas (CV).
6. Motyvacinis laiškas.
7. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programa.
8. VRM įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą dėl galiojančio teistumo.

Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2024 m. birželio 5 d. 24.00 val.: elektroniniu paštu atranka@nkom.lt, pateikti asmeniškai (užklijuotame voke) arba siųsti registruotu laišku UAB „Nemėžio komunalininkas“ (Sodų g. 23, Skaidiškės, LT-13271 Vilniaus r.). Siunčiant registruotu laišku, ant voko turi būti nurodyta: „Konkursui UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktoriaus pareigoms eiti“.

Informacija teikiama: tel. +37061389452, bei el. paštu albertas@nkom.lt.
Pretendentai neatitinkantys reikalavimų nebus kviečiami į pokalbį.

 * * *

Mero raštas

SKELBIMAS DĖL KANDIDATO Į UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

SKELBIMAS DĖL KANDIDATO Į UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

Kandidato paraiška ir sažiningumo deklaracija 

Valdybos nario veiklos sutarties_forma

UAB "Nemėžio komunalininkas" siūlo darbą ATLIEKŲ TVARKYMO VADYBININKUI:

Darbo pobūdis:

  • Darbas su atliekų tvarkymo monitoringo sistema ASMLIS (apmokome).
  • Bendravimas su klientais telefonu.
  • Klientų užsakymų administravimas, ataskaitų rengimas.
  • Dokumentų sisteminimas, suvedimas į apskaitą.

Privalumas:

  • Gebėjimas analizuoti teisės aktus.
  • Dokumentų archyvavimo įgūdžiai.
  • Privalumas - panašaus pobūdžio darbo patirties turėjimas.

Kreiptis: tel. +370 5 235 1326, el. paštu info@nkom.lt arba atvykti adresu Sodų g. 23, Skaidiškių k., Vilniaus r.

Nemezis_II bazine_nutarimas

AK_NKOM_isakymas_1V_40

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ VILNIAUS, GĖLIŲ, LIEPOS, MIŠKŲ, ATEITIES, TAIKOS UŽUPIO, K. CHOTKEVIČIAUS, PILKAPIŲ, P. SKORYNOS, KRANTO LAVORIŠKIŲ K.. VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTĄ 

OBJEKTO PAVADINIMAS:

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus, Gėlių, Liepos, Miškų, Ateities, Taikos, Užupio, K. Chotkevičiaus, Pilkapių, P. Skorynos, Kranto Lavoriškių k. Vilniaus r. sav. statybos projektas

STATYBVIETĖS ADRESAS:

Vilniaus, Gėlių, Liepos, Miškų, Ateities, Taikos, Užupio, K. Chotkevičiaus, Pilkapių, P. Skorynos, Kranto Lavoriškių k., Vilniaus r.

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO PROJKETUOTOJO (JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS) ĮGALIOTO ATSTOVO(-Ų) DUOMENYS:

 

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Švitrigailos g. 16, Vilnius, Proj. vadovas – Tadas Sidabras, kval. atest. Nr. 33568                     Tel.: 865693570, tadas@sipaslaugos.lt         

STATYTOJAS:

 

UAB „Nemėžio komunalininkas“. Adresas: Sodų g. 23, LT-13271 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Telefonas: (8 5) 235 1326, El. paštas:  info@nkom.lt

SU PROJEKTINIAI PASIŪLYMAIS GALIMA SUSIPAŽINTI:

 

Su projektu galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 – 17.00, suderinus laika telefonu) ir Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:

 

Viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos metu Zoom platformoje (www.zoom.eu)

Tiesioginės transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84809524431?pwd=QS9RdWYzakxaOEVPaG1HaXArc3BlUT09

Susirinkimo identifikavimo numeris: 848 0952 4431       

Prisijungimo slaptažodis: vanduo

Susirinkimas vyks 2023.06.06 d. 15 val. Švitrigailos g. 16, Vilnius

 

 * * *

PRANEŠIMAS DĖL UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ VALDYBOS NARIO ATSISTATYDINIMO

2022 m. gruodžio 21 d.

                      UAB „Nemėžio komunalininkas“ praneša, kad Bendrovės Valdybos narys Valdemar Urban atsistatydina iš valdybos nario pareigų nuo 2022 m. gruodžio 21 d.