Atliekų tvarkymas

DĖL ATLIEKŲ SURINKIMO ŠVENČIŲ DIENOMIS!
 
Sveikiname su šv. Velykų šventėmis ir primename, kad pagal grafiką atliekos vietoj balandžio mėn. 10-os dienos (pirmadienis) bus surenkamos balandžio mėn. 8-ą dieną (šeštadienis).  
 
***
GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
 
Informuojame, kad 2023 m. vasario 16 d. komunalinės atliekos bus surenkamos įprastu grafiku.
 
***
 
2022-12-12 Atliekų surinkimas žiemos metu  
                                                                            
   Informuojame, jog žiemos metu dėl sudėtingų eismo sąlygų, stipraus snygio ir slidžios kelio dangos dalis gatvių mišrių komunalinių atliekų vežėjui gali būti neprivažiuojamos. Dėl šių kliūčių kai kurių konteinerių ištuštinimas gali vėluoti. Esant tokiai situacijai prašome namų valdos savininkus, sodų bendrijų pirmininkus, daugiabučių pastatų ir įmonių administratorius bei prižiūrimų gatvių atsakingus asmenis imtis veiksmų, t. y. kuo greičiau pašalinti susidariusias kliūtis – atlaisvinti privažiavimus prie konteinerių, nuvalyti sniegą, pabarstyti slidumą mažinančiomis priemonėmis, kad šiukšliavežės galėtų privažiuoti prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių.
   Pažymime, kad remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu T3-513 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 45.2 p., komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius jei yra kliūčių ar grėsmių komunalinių atliekų tvarkytojo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pvz.: jei žiemos metu nuo konteinerių stovėjimo vietos ar konteinerių aikštelės nėra nuvalytas sniegas, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos transporto priemonėmis ir pan.). Taisyklių 117 p. nurodo, kad jeigu komunalinių atliekų tvarkytojas konteinerių tuštinimo diena negali ištuštinti konteinerių dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 45 punkte, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.
 
Atsiprašome už nepatogumus.
   
 
2021-06-01 Dėl netinkamų (pavojingų) atliekų buitinių atliekų konteineriuose                                                                                                                                                                                             Pastaruoju metu padaugėjo atveju, kai atliekų turėtojai pavojingas atliekas (panaudotą alyvą) supila į plastikinius bakelius ir sumeta į buitinius arba rūšiavimo atliekų konteinerius. Surenkant atliekas ne visada galima pastebėti bakelius su alyva, todėl presuojant atliekas, atliekų surinkimo mašinoje bakelis yra suspaudžiamas ir alyva išsilieja ant grunto. 
Primename, kad komunalinių atliekų turėtojams, pagal Vilniaus rajono savivaldybės Atliekų tvarkymo taisykles į konteinerius draudžiama mesti pavojingas atliekas bei pilti skystas atliekas. Raginame gyventojus savo atliekomis pasirūpinti tinkamai, nedarant žalos gamtai ir nebjaurojant mus supančios žaliuojančios gamtos.
UAB „Nemėžio komunalininkas“ du kartus per metus (pavasarį ir rudenį)  organizuoja didelių gabaritų ir pavojingų atliekų (panaudota alyvą iki 20 kg.) nemokamą surinkimą iš gyventojų apvažiavimo būdu pagal iš anksto skelbiamą grafiką. Grafikas skelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje www.vrsa.lt, www.nkom.lt, seniūnijų skelbimo lentose bei vietinėje spaudoje.
Papildomai informuojame, kad Vilniaus rajono gyventojai nemokamai panaudota alyvą (iki 10 kg.) gali atiduoti 3-ose stambiųjų atliekų priėmimo aikštelėse: 

 

 Daugiau informacijos apie aikštelių veiklą ir priimamas atliekas galima rasti UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ tinklalapyje http://www.vaatc.lt/aiksteles/.