DAUGIABUČIO NAMO ADRESU KOOPERATYVO G. 4A, NEMĖŽIO K.,

 BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!

2024-02-19

 UAB “Nemėžio komunalininkas“ praneša, kad šaukiamas pakartotinas daugiabučio namo adresu Kooperatyvų g. 4A, Nemėžio k., Vilniaus r. butų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo. Dėmesio! Tam, kad bankas finansuotų projektą, turi prabalsuoti ne mažiau kaip 55 proc. patalpų savininkų.

 1.  Balsavimo organizatorius: UAB „Nemėžio komunalininkas“, Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., telefonas: (8 5) 235 1326, el. paštas: info@nkom.lt

2.  Svarstomas klausimas: Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo. Su daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu galima susipažinti internetiniame puslapyje www.nkom.lt → Daugiabučių administravimas → Daugiabučio namo adresu Kooperatyvo g. 4A balsavimas raštu arba UAB „Nemėžio komunalininkas“ būstinėje adresu Sodų g. 23, Skaidiškių k., Vilniaus r.

3.  Balsavimo pradžia:   2024-03-04

      Balsavimo pabaiga:  2024-03-12

4.  Užpildytą ir pasirašytą balsavimo biuletenį siųsti paštu adresu: UAB „Nemėžio komunalininkas“, Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. arba el. paštu info@nkom.lt pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu.

5.  Balsų skaičiavimo data: 2024-03-15

     Balsų skaičiavimo vieta: Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

UAB “Nemėžio komunalininkas“  8 6 58 867 63, 8 618 46 506

Investicinis_planas: čia

investicinio_plano paketai: čia