Vandens tiekimas

Įgyvendinami projektai

 

 

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“

 

  2020 m. vasario 6 d. tarp UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) buvo sudarytos projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0015 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ (toliau – Projektas) finansavimo (grąžinamosios subsidijos) ir paskolos (iš Vandentvarkos fondo) sutartys. 

   Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir finansinę priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“, finansuojamą Sąnglaudos lėšomis. 

Projekto tikslai:

-          Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Skaidiškių aglomeracijoje;

-          Padidinti geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Skaidiškių aglomeracijoje.

 Projekto apimtyje planuojamos įgyvendinti šios veiklos:

Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Skaidiškių aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 6,88 km nuotekų surinkimo tinklų Skaidiškių gyvenvietėje (Šv. Faustinos, Ievų, Kaštonų, Basiukų, Mūrinės, Žaliosos, Daškūnų, Ateities, Sodžiaus g.) ir Rudaminos gyvenvietėje (Gamyklos, Pakrantės, Partizanų, Vilniaus, Mechanizatorių ir Aušros g.).

Geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimas Skaidiškių aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 3,24 km geriamojo vandens tiekimo tinklų Skaidiškių gyvenvtėje (Šv. Fausitinos, Kaštonių, Basiukų, Mūrinės, Sodžiaus g.) ir Rudaminos gyvenvietėje (Gamyklos, Pakrantės ir Vilniaus g.).

Šių veiklų įgyvendinimui, 2020 m. II ketv. pabaigoje, planuojama pasirašyti rangos sutartį ir pradėti vykdyti projektavimo bei statybos darbus.

 Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 253 gyventojams (110 būstų);

Teikti  vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne mažiau, kaip 90 gyventojų (39 būstams).

 Bendra maksimali Projekto išlaidų suma 1 334 694,92 Eur. Daliai šios sumos (402 607,80 Eur) skirta grąžinamoji subsidija iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (pagal sudarytą finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0015), kuria finansuojama dalis (ne daugiau, kaip 50 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų. Kita dalis (579 627,42 Eur) finansuojama finansinės priemonės  05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ lėšomis (pagal sudarytą paskolos sutartį Nr. VF-P0015/1), kuria dengiama dalis (ne daugiau, kaip 50 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų ir geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtros išlaidos. Trūkstama lėšų dalimi prisidės UAB „Nemėžio komunalininkas“.

 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. vasario 6 d. iki 2022 m. sausio 31 d.

 

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą, maloniai prašome kreiptis į UAB „Nemėžio komunalininkas“ vandens ūkio inžinierių Viktorą Ivanovą (tel. 861846490)

 

Apie projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros r plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“

 

            Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius 2017 m. kovo 23 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-245 projektui skirtas finansavimas. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - Sanglaudos fondo.

 

            2017 m. balandžio 7 d. pasirašyta (LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Nemėžio komunalininkas“) projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr.05.3.2-APVA-R-014-01-007.

 

            Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 2 319 203,04 iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 579 800,76 Eur įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir partneris Vilniaus rajono savivaldybė.

 

Įgyvendinant projektą, pasirašytos rangos darbų sutartys:

 

          Sutartis Nr.ES-01/2017 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra  Vilniaus rajone Galgių“:

 

Rangovas - Jungtinės veiklos grupė UAB „Medeniai“ ir AB "Utenos melioracija", pasirašyta 2017-07-27.

Rangos pirkimas buvo išskaidytas į dvi dalis.

Rangos sutarties suma pirmos pirkimo dalies: 1 876 896 Eur (be PVM), antros dalies - 531 650 Eur. (be PVM).

Darbų pabaiga – 2017 m. rugsėjo mėn.

Įgyvendinus projektą buvo pakloti 32,58 km vandenteikio ir nuotekų tinklų ir suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 360 būstams.

I pirkimo dalimi buvo suprojektuoti ir pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai: Mokyklos g., Taikos g., Spalio g., Galgių g., Perlų g., Lauko g., Tulpių g., Draugystės g., Barsukynės g., Medžiotojų g., Naujoji g., Gėlių g., Kerpių g., Kaštonų g., Vyčio g., Centrinė g., o II dalimi - vandentiekio ir nuotekų tinklai : Meldų g., Kerpių g., Mažoji g., M. Koperniko g., Rožių g., Vėjų g.

 

       Sutartis Nr. ES-02/20 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra  Vilniaus rajone Galgių k. III etapas“:

 

Rangovas - UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta 2021-01-06.

Rangos sutarties suma: 413 999,96 Eur (be PVM),

Darbų pabaiga – 2023 m. liepos – rugpjūčio mėn.

Įgyvendinus sutartį buvo pakloti 4,47 km vandenteikio ir nuotekų tinkle.

 

Buvo suprojektuoti ir pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai: Vakario g., Vakarinė g.,Aušros g., Centrinė g.

 

 

Apie projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone (Skaidiškėse, Marijampolyje, Rukainiuose)“

            Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius 2014 m. gegužės 2 d. LR Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-402 projektui skirtas finansavimas iš LR biudžeto lėšų.

            2014 m. gegužės 26 d. pasirašyta (LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Nemėžio komunalininkas“) projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr.LF-1/05-010. 2016 m. birželio 30 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0007 sutartis Nr.  05.3.2-APVA-V-013-01-0007.

            Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 5 693 738,88 Eur (19 659 341,62 Lt) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 319 630,84 Eur (1 103 621,38 Lt) įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir partneris Vilniaus rajono savivaldybė.

            Įgyvendinant projektą, pasirašytos 3 rangos darbų sutartys:

          Sutartis Nr.ES-01/2014 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rukainių k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas - Jungtinės veiklos grupė UAB „KRS“, Per AARSLEFF, pasirašyta 2014-05-12 sumai 2 196 899,91 Eur (7 585 456,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2018 m. gegužės mėn.
  • Įgyvendinant projektą yra suprojektuota ir paklota 7,05 km nuotekų tinklų ir  7,53 km vandentiekio tinklų ir suteikti galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 135 būstams, nuotekų tinklų - 135 būstams. Suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai ir nuotekų valymo įrenginiai.

          Sutartis Nr.ES-02/2014 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra plėtra Marijampolio k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas - Jungtinės veiklos grupė AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Irdaiva“, pasirašyta 2014-05-12 sumai 2 326 548,60 Eur (8 033 107,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2017 m. rugsėjo mėn.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuota ir paklota 9,019 km vandentiekio tinklų ir 9,952 km. nuotekų tinklų ir suteikta galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 249 būstams, nuotekų tinklų - 249 būstams. Suprojektuoti ir pastatyti Vandens gerinimo įrenginius ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai.   

          Sutartis Nr.ES-03/2014 „Nuotekų valymo įrenginių statyba Skaidiškių k. Vilniaus r.“:

  • Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“, pasirašyta 2014-05-12 sumai 1 467 215,01 Eur (5 066 00,0 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2016 m. lapkričio mėn.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuoti ir pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai. 

 

 

Apie projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros r plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“

 

            Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius 2017 m. kovo 23 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-245 projektui skirtas finansavimas. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - Sanglaudos fondo.

 

            2017 m. balandžio 7 d. pasirašyta (LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Nemėžio komunalininkas“) projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr.05.3.2-APVA-R-014-01-007.

 

            Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 2 319 203,04 iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 579 800,76 Eur įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir partneris Vilniaus rajono savivaldybė.

 

Įgyvendinant projektą, pasirašytos rangos darbų sutartys:

 

          Sutartis Nr.ES-01/2017 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra  Vilniaus rajone Galgių“:

 

Rangovas - Jungtinės veiklos grupė UAB „Medeniai“ ir AB "Utenos melioracija", pasirašyta 2017-07-27.

Rangos pirkimas buvo išskaidytas į dvi dalis.

Rangos sutarties suma pirmos pirkimo dalies: 1 876 896 Eur (be PVM), antros dalies - 531 650 Eur. (be PVM).

Darbų pabaiga – 2017 m. rugsėjo mėn.

Įgyvendinus projektą buvo pakloti 32,58 km vandenteikio ir nuotekų tinklų ir suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 360 būstams.

I pirkimo dalimi buvo suprojektuoti ir pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai: Mokyklos g., Taikos g., Spalio g., Galgių g., Perlų g., Lauko g., Tulpių g., Draugystės g., Barsukynės g., Medžiotojų g., Naujoji g., Gėlių g., Kerpių g., Kaštonų g., Vyčio g., Centrinė g., o II dalimi - vandentiekio ir nuotekų tinklai : Meldų g., Kerpių g., Mažoji g., M. Koperniko g., Rožių g., Vėjų g.

 

       Sutartis Nr. ES-02/20 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra  Vilniaus rajone Galgių k. III etapas“:

 

Rangovas - UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta 2021-01-06.

Rangos sutarties suma: 413 999,96 Eur (be PVM),

Darbų pabaiga – 2023 m. liepos – rugpjūčio mėn.

Įgyvendinus sutartį buvo pakloti 4,47 km vandenteikio ir nuotekų tinkle.

Buvo suprojektuoti ir pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai: Vakario g., Vakarinė g.,Aušros g., Centrinė g.