Kaip gauti savivaldybės paramą

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui

* Ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu kreipiasi į administratorių su prašymu organizuoti patalpų savininkų susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų remonto.

* Administratorius organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.

* Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, administratorius organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai.

* Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, administratorius informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.

* Atliktų darbų aktą pasirašo administratorius ir namo butų savininkų įgaliotas atstovas.