Vandens tiekimas

Neteisminis ginčų nagrinėjimas

Energetikos sektoriuje vartotojų ginčai ir skundai pirmiausia sprendžiami šalių derybomis . Joms nepavykus, iškilus ginčams ar atsiradus skundams galima kreiptis:
 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA (www.vei.lt) - dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.
Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius 
 
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA (www.regula.lt ) – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius,  Tel. 8 800 20500,   Faks. (8 5) 213 5270,  El. p. rastineregula.lt
VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA (www.vvtat.lt) – dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnybavvtat.lt
Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Su įmonės gautų prašymų/skundų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti čia...