Vandens tiekimas

Vidutiniai suvartojamo vandens kiekiai

Vidutiniai savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekiai vienam gyventojui * (nuo vasario 1d.)

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2,03 m³/gyv.

1,96 m³/gyv.

2,16 m³/gyv.

2,17 m³/gyv.

2,63 m³/gyv.

2,65 m³/gyv.

 

2022 metai

2023 metai

 2024 metai

     

2,76 m³/gyv.

3,05 m³/gyv.

 3,19 m³/gyv.

     

 

*vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.